Objectius

La taula tècnica està comporta per representants de les diferents àrees municipals i dels districtes de la ciutat i que té com a missió impulsar, coordinar i compartir les activitats i experiències dins de l’Ajuntament de Barcelona.

 1. 1

  Enfortir

  Enfortir Barcelona com a Ciutat Educadora.

 2. 2

  Recollir i valorar

  Recollir i valorar les experiències de la ciutat pel que fa a la dimensió educadora de les seves activitats i actuacions.

 3. 3

  Compartir

  Compartir activitats, metodologia i objectius de les experiències de ciutat educadora, tant amb entitats i organitzacions com amb altres ciutats d’arreu.

 4. 4

  Debatre

  Debatre les bones pràctiques de ciutat educadora efectuades dins l’àmbit del’Ajuntament de Barcelona.

 5. 5

  Proposar

  Proposar experiències de referència per presentar als Congressos de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i de la Red Estatal de Ciudades Educadoras.