Organigrama

La taula tècnica està comporta per representants de les diferents àrees municipals i dels districtes de la ciutat i que té com a missió impulsar, coordinar i compartir les activitats i experiències dins de l’Ajuntament de Barcelona.

Estructura política

 
1a Tinència
d’Alcaldia
2a Tinència
d’Alcaldia
 
 
 
 
 
Regidoria d’Educacicó i Universitats
 
 
 
 
 
3a Tinència
d’Alcaldia
4a Tinència
d’Alcaldia
 
 
 

Estructura tècnica

 
 
Departament Barcelona Ciutat Educadora
 
Taula Tècnica *

* Integrada per representants dels districtes, les àrees, el departament i presidida pel Comissionat d’Educació i Universitats