Benvinguda de l’alcaldessa

Com a alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores aprofito l’avinentesa per reafirmar el compromís del nostre equip de govern per seguir impulsant el concepte de Ciutat Educadora.

El moviment de ciutats educadores es va iniciar el 1990 arran del I Congrés Internacional, celebrat a Barcelona. Va ser en aquest escenari que un grup de ciutats, representades pels seus governs locals, va plantejar l’objectiu comú de treballar conjuntament en projectes i activitats per a millorar la qualitat de vida dels habitants, a partir de la seva implicació activa d’acord amb la carta de Ciutats Educadores.

El 1994, l’Ajuntament de Barcelona va impulsar la creació de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), amb l’objectiu de reunir totes les ciutats compromeses amb els principis de la carta en una organització que afavorís i estimulés el diàleg, l’intercanvi i la construcció conjunta d’un discurs que proclamés l’educació com a eix estructurador de progrés personal i col·lectiu, de convivència i de solidaritat.

Per a nosaltres, l’educació al llarg de la vida és un element clau per al creixement democràtic i per al desenvolupament econòmic i social dels veïns i veïnes de la nostra ciutat.

El XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, organitzat a Barcelona el novembre de 2014 amb el lema "Una ciutat educadora és una ciutat que inclou", ens va ajudar a prendre consciència que la Ciutat Educadora té un paper determinant en la promoció integral de la inclusió, la participació ciutadana i el potencial creatiu i innovador de les persones tal com es manifesta en la declaració aprovada en la cloenda del mateix Congrés. Reafirmo que el nostre Ajuntament continuarà treballant per consolidar i ampliar les millores aconseguides en el marc local contra l’exclusió social impulsant respostes noves, fermes i transversals.

És per tot això que amb la missió de coordinar, impulsar i difondre coneixement, projectes i accions que responguin al model de Ciutat Educadora i afí de desenvolupar totes les potencialitats educatives que acull Barcelona hem cregut convenient crear el Departament Barcelona Ciutat Educadora.

En conclusió, penso que la participació, la democràcia, el treball en xarxa són factors que ens ajudaran a fer que la nostra ciutat sigui cada vegada més educadora.