Objectius del Departament

El Departament Barcelona Ciutat Educadora coordina, impulsa i dóna a conèixer les múltiples actuacions que s’organitzen des de l’Ajuntament de Barcelona en la línia de Ciutat Educadora.

 1. 1

  Procurar l’aplicació dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.

 2. 2

  Vetllar per l’acompliment de la Declaració del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.

 3. 3

  Posar de relleu la dimensió educadora dels diferents serveis municipals, potenciant la coordinació entre les actuacions que s’estan duent a terme en el consistori i en les entitats de la ciutat.

 4. 4

  Impulsar la representació de l’Ajuntament de Barcelona davant l’Associació Internacional de Ciutats Educadores - AICE i de la Red Estatal de Ciudades.

 5. 5

  Fomentar el treball en xarxa de totes les institucions i entitats de la ciutat.

 6. 6

  Treballar conjuntament amb les àrees i districtes per valorar, des de la perspectiva de la seves conseqüències educadores, les diferents actuacions que es realitzen.