Les Xarxes

Associació Internacional de Ciutats Educadores - AICE

Fundada en 1994, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) es una asociación sin ánimo de lucro, constituida como una estructura permanente de colaboración entre los gobiernos locales comprometidos con la Carta de Ciudades Educadoras, que

Cualquier gobierno local que acepte este compromiso puede convertirse en miembro activo de la asociación, con independencia de sus competencias administrativas. Al cierre del ejercicio 2014, el número de miembros ascendió a 478 ciudades de 36 países de todos los continentes.

Xarxa temàtica

Dins de la xarxa territorial de la RECE existeixen xarxes temàtiques.

Una xarxa temàtica és un grup de treball integrat per representants dels ajuntaments de diferents ciutats, amb l’interès comú en una temàtica concreta de la seva gestió municipal i amb l’objectiu d’intercanviar experiències, arribar a conclusions pràctiques que optimitzin el treball realitzat i es puguin oferir a la resta de les ciutats de la xarxa estatal. Els resultats obtinguts durant els dos anys mínims de feina es presenten públicament a la trobada general.

Congressos

Els congressos internacionals són les trobades l’AICE que s’organitzen cada dos anys en alguna ciutat que formi part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i que prèviament hagi estat escollida pel Comitè Executiu.
Les trobades són un punt d’intercanvi de coneixements, de presentació d’experiències, de visites a projectes innovadors, un espai per a la realització de l’assemblea anual de l’AICE...
 

Red Estatal de Ciudades Educadoras - RECE

Als estatuts de l’AICE es preveu la constitució de xarxes territorials o temàtiques i, sota aquest aixopluc, l’any 1996 a la ciutat de la Corunya es va constituir la xarxa territorial que va donar peu a la Red Estatal de Ciudades Educadoras.
La RECE s’ha organitzat durant aquests anys amb unes normatives d’ús consensuades entre tots els seus membres i inspirades en els estatuts de l’AICE, potenciant alhora les relacions amb altres institucions constituïdes per ciutats del territori espanyol, com pot ser la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i d’altres organitzacions similars a les corresponents comunitats autònomes.
La RECE organitza una trobada general estatal cada dos anys, en alternança amb els congressos internacionals organitzats per l’AICE.